Landelijke aandacht voor koolmonoxide – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Terug naar overzicht

Landelijke aandacht voor koolmonoxide

Hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, slaperigheid, overgeven… Denkt u bij deze symptomen ook weleens aan een koolmonoxidevergiftiging? De acute verschijnselen van een koolmonoxidevergiftiging zijn niet specifiek en kunnen makkelijk worden aangezien voor een griepje, vooral omdat griep en koolmonoxidevergiftiging dezelfde piekperiode hebben in de winter.

Acute symptomen kunnen klachten op lange termijn tot gevolg hebben. De meest verraderlijke effecten zijn neurologische klachten. Het gaat hier om klachten zoals mentale verwardheid, incontinentie, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies, apathie, gejaagdheid, hoofdpijn, slapeloosheid en pijn in de ledematen. In de gevallen waarbij geen sprake is van bewustzijnsverlies kan makkelijk een verkeerde diagnose worden gesteld.

Ook langdurige blootstelling aan lage hoeveelheden koolmonoxide kunnen klachten geven. Vaak zijn het aspecifieke klachten. Maar bij herhaalde blootstelling worden deze steeds erger. Verwardheid, duizeligheid en zelfs karakterveranderingen kunnen optreden.

Lees hier meer over de risico’s van koolmonoxide

Publicatiedatum: 09-07-2021