Praktijkondersteuner GGZ – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Telefonisch zijn we op werkdagen tussen 16.00-17.00 alleen voor spoed bereikbaar.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Coronaprik najaar
Via dit bericht brengen wij de coronaprik nog even onder uw aandacht.
Indien u een oproep voor de griepvaccinatie ontvangt, dan valt u in de doelgroep die dit jaar een coronaprik bij de GGD mag halen?

  • Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.
  • Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren ontvangt u geen brief, maar kunt u zelf een afspraak maken.
    Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of als u geen DigiD heeft via 0800-7070
Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Praktijkondersteuner GGZ

POH GGZ Volwassenen

Mariska van Die is de POH GGZ volwassenen binnen onze praktijk en is opgeleid als maatschappelijk werker en psychosociaal therapeut. Zij heeft werkervaring in de volwassen psychiatrie, de kind- en jeugdpsychiatrie, gezinsbegeleiding en als casemanager in een gebiedsteam.

Binnen de huisartsenpraktijk begeleidt Mariska mensen met o.a. angst – en depressieklachten, burn-out klachten en  doet ze rouw – en verliesbegeleiding. Begeleiding kan langdurig laagfrequent zijn en gericht op behouden van stabiliteit en kan intensiever zijn en gericht op gedragsveranderingen. Mariska sluit aan bij wat er actueel gaande is, luistert en adviseert.  Begeleiding kan zowel praktisch van aard zijn als meer gericht op het vergroten van bewustwording van aangeleerde gedragspatronen en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid.

Mariska zet in op behoud en vergroten van eigen kracht, zodat mensen zelf regie kunnen voeren over het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Mariska adviseert wanneer er een eventuele doorverwijzing nodig is.

Werkdagen binnen de praktijk zijn maandag, dinsdag en donderdag.

POH GGZ jeugd

Tara Oijevaar is orthopedagoog en werkt via Kinnik als POH GGZ jeugd binnen onze praktijk. Zij ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar die kampen met psychische en psychosociale problemen.

Tevens kunt u als ouder/opvoeder bij haar terecht met opvoedingsvragen. Gezamenlijk wordt gekeken welke problemen voorliggend zijn en wat hierbij het best passende behandelaanbod/therapie is. Dit kunnen gesprekken met haar zijn, of mogelijk wordt besloten dat een verwijzing naar een externe zorgaanbieder passender is.

Meer informatie over de POH GGZ jeugd kunt u vinden in dit bestand of dit filmpje.