Deelname onderzoek – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Deelname onderzoek

De Tsjasker doet vanaf september 2018 mee aan het Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON) van het UMCG. Op deze manier werkt de praktijk mee aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding t.b.v. de huisartsgeneeskunde. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. Wij leveren hiervoor anoniem gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Meer informatie kunt u vinden op onze website bij “nieuws” of via www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon Heeft u bezwaar voor het doorgeven van uw anonieme gegevens? Print hier het bezwaarformulier. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de doktersassistente.