Openingstijden – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Telefonisch zijn we op werkdagen tussen 16.00-17.00 alleen voor spoed bereikbaar.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut). Raadpleeg eerst de website www.dokterswacht.nl U vindt hier informatie en een chatmogelijkheid met de dokterswacht.

Let op: per 1 juli 2024 wijzigt het telefoonnummer van de dokterswacht naar 085 0820 820.

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Openingstijden

De Tsjasker is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.  Telefonisch zijn we op werkdagen tussen 16.00-17.00 alleen voor spoed bereikbaar.

Telefoon de Tsjasker0517 531281
Om van het keuzemenu gebruik te kunnen maken is een toestel met druktoetsen noodzakelijk.
1 = spoed
2 = herhaalreceptuur (inspreken op een bandje)
3 = contact met assistente

Feestdagen
In 2023 zijn de volgende doordeweekse feestdagen: Pasen (10 april), Koningsdag (27 april), Hemelvaart (18 mei), Pinksteren (29 mei), Kerst (25 en 26 december).

Bloedprikken
U kunt alleen op afspraak bloedprikken. Neem hiervoor telefonisch contact met de assistente op. De afspraken worden op de volgende dagen gepland:

Maandag, dinsdag en woensdag: 13.00 – 13.30 uur
Donderdag en vrijdag: 8.00 – 8.30 uur

Graag uw legitimatiebewijs en het bloedafnameformulier meenemen.

Avondspreekuur
In verband met het corona virus is er momenteel geen avondspreekuur.

Buiten openingstijden de Tsjasker
Als onze praktijk gesloten is, kunt u met spoedeisende vragen bellen met Dokterswacht Friesland. Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken. Bij twijfel kunt u eerst kijken op thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen. Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

U krijgt een doktersassistente aan de lijn, die u het volgende vraagt:

  • Geboortedatum van de patiënt
  • BSN nummer (voorheen sofinummer)
  • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
  • Naam, adres en woonplaats
  • Verblijfplaats op moment van bellen
  • Telefoonnummer waarop de patiënt te bereiken is
  • Naam van de eigen huisarts
  • Medicijngebruik
  • Aard van de klacht

De Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op telefonische afspraak. Het nummer is alleen bedoeld voor spoedgevallen. Zie ook www.dokterswacht.nl

Adres Dokterswacht
Bij een eventueel bezoek aan de Dokterswacht dient u uw legitimatiebewijs, zorgverzekeringsgegevens en medicatiegegevens mee te nemen. De Dokterswacht te Sneek is te vinden in het Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan1, 8601 ZK te Sneek. U bereikt de Dokterswacht via de ingang van de Spoedeisende hulp (SEH). de routebeschrijving staat aangegeven op alle ANWB borden in de stad.