In het vooruitzicht: De patiëntomgeving/ het digitale portaal uitgebreid met online dossierinzage en beeldbellen – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Terug naar overzicht

In het vooruitzicht: De patiëntomgeving/ het digitale portaal uitgebreid met online dossierinzage en beeldbellen

Samen met 4 andere apotheekhoudende huisartsenpraktijken testen we momenteel het beeldbellen en de online dossierinzage binnen de patiëntomgeving via onze website of via de app “Uw zorg online”.

We onderzoeken de mogelijkheden van het beeldbellen: voor welke functies is het geschikt binnen de praktijk, voor wat voor soort vragen is het geschikt en op welke momenten van een dag is het geschikt?

Daarnaast heeft u momenteel al inzage in uw online dossier. Dit is nog niet optimaal. U kunt alvast een kijkje nemen, maar heb nog even geduld voor een juist dossier.

Via de website houden we u op de hoogte. Heeft u zelf vragen? Bel dan niet, maar stuur een email naar de praktijk.

Publicatiedatum: 14-02-2022