AVG: Leeftijdsgrenzen – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Telefonisch zijn we op werkdagen tussen 16.00-17.00 alleen voor spoed bereikbaar.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Coronaprik najaar
Via dit bericht brengen wij de coronaprik nog even onder uw aandacht.
Indien u een oproep voor de griepvaccinatie ontvangt, dan valt u in de doelgroep die dit jaar een coronaprik bij de GGD mag halen?

 • Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.
 • Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren ontvangt u geen brief, maar kunt u zelf een afspraak maken.
  Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of als u geen DigiD heeft via 0800-7070
Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Terug naar overzicht

AVG: Leeftijdsgrenzen

Sinds de start van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei jl. ontvangen wij vragen als:

 • Ik vraag als ouder voor mijn 15 jarige zoon uitslagen op, mag dat?
 • Ik zou graag het medisch dossier van mijn partner willen inzien, mag dat?
 • Mag ik de medicatie van mijn buurvrouw ophalen?

We merken nu de aandacht voor privacy groter is, dat de onduidelijkheid ook groter wordt. Om die reden informeren wij u middels dit schrijven over wie wij als apotheekhoudende huisartsenpraktijk moeten informeren en toestemming moeten vragen:

 • Bij kinderen tot en met 11 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie.
 • Bij jongeren van 12 tot en met 15 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.
 • als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert (denk aan geslachtsziekte, vaccinatie) hoeven de ouders over de behandeling niet te worden ingelicht.
 • als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere (denk aan abortus, vaccinatie). In dit geval dient de arts in principe wel met de ouders/voogden te overleggen, maar het goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden geïnformeerd.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Bovenstaande richtlijnen gelden in alle situaties binnen onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Denk aan informatie over een medische behandeling bij de huisarts, het ophalen van medicatie bij onze apotheek en het opvragen van uitslagen bij de doktersassistente.

Wat vragen wij van u:

 • Probeer zo vaak als mogelijk zelf contact op te nemen met de praktijk voor informatie of het ophalen van uw medicatie.
 • Informeer de praktijk indien een ander informatie voor u opvraagt of medicatie voor u ophaalt. Wij kunnen dit noteren in uw patiëntendossier.
 • Heb begrip voor extra vragen van de doktersassistente. Wij realiseren ons dat extra vragen belastend voor u kunnen zijn. De vragen zijn nodig om uw privacy te kunnen waarborgen.
 • Bij uitgebreide vragen, zoals het inzien van uw dossier, maakt de doktersassistente een afspraak bij de huisarts.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, bel gerust de praktijk. Heeft u zeer specifieke vragen dan kunt u mailen naar pmhagro@ezorg.nl

De HAGRO praktijkmanager mevr. J. Thibaudier zal uw vragen beantwoorden.

Publicatiedatum: 09-07-2021