Online inzage – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

We ontvangen veel vragen over de booster vaccinatie. Helaas kunnen wij deze vragen niet beantwoorden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de GGD.

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Online inzage

Op 1 juli treedt een onderdeel van de Wet “aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg” (Wabvpz) in werking. Dit onderdeel geeft patiënten het recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Op 1 januari 2021 is online inzage mogelijk.

Vanaf 1 juli 2020 kunt u een digitaal afschrift van uw patiëntendossier van ons ontvangen. Wij maken een PDF bestand conform richtlijnen van de Wabvpz. Het PDF bestand mailen wij beveiligd naar u. Bij beveiligd mailen ontvangt u een mail met het bericht dat er een mail in een portaal voor u klaar staat.

Vanaf 1 juli 2021 hopen wij online inzage via een door u gekozen app/portaal mogelijk te maken. Mocht u praktische vragen hebben over de “online inzage” dan kunt u deze aan onze HAGRO praktijkmanager J. Thibaudier stellen via het onderstaande formulier. Inhoudelijke vragen over uw dossier dient u via de doktersassistente te stellen of mailen naar praktijk@detsjasker.nl

Stap 1 van 2
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Geboortedatum

Vraag

Stap 2 van 2
Samenvatting

Vraag en gegevens

Naam
Geboortedatum
--
E-mailadres
Telefoonnummer
Onderwerp
Vraag

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Vraag versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord