Praktijkverpleegkundige – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Telefonisch zijn we op werkdagen tussen 16.00-17.00 alleen voor spoed bereikbaar.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Coronaprik najaar
Via dit bericht brengen wij de coronaprik nog even onder uw aandacht.
Indien u een oproep voor de griepvaccinatie ontvangt, dan valt u in de doelgroep die dit jaar een coronaprik bij de GGD mag halen?

  • Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.
  • Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren ontvangt u geen brief, maar kunt u zelf een afspraak maken.
    Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of als u geen DigiD heeft via 0800-7070
Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Praktijkverpleegkundige

Dyotta van Althuis - Goedbloed
Dyotta van Althuis – Goedbloed
Praktijkverpleegkundige
Houkje de Boer - de Vries Praktijkverpleegkundige
Houkje de Boer – de Vries Praktijkverpleegkundige

 

 

 

 

 

 

In onze praktijk zijn twee praktijkverpleegkundigen werkzaam. Dit zijn allround verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes (suikerziekte), astma en COPD (longziekten) en Cardiovasculair risico (hypertensie en cholesterol). De huisarts kan taken aan de praktijkverpleegkundige delegeren met name verpleegkundige handelingen zoals : wondzorg, hechtingen verwijderen, urinekatheter inbrengen, injecties etc. Zij werken altijd onder supervisie van een huisarts en functioneren binnen de afspraken met het huisartsenteam. Alle zorg verleend door de praktijkverpleegkundige wordt nabesproken met de huisarts.

Indien nodig bezoekt de praktijkverpleegkundige u thuis.

Hoe gezond zijn uw longen? Doe nu de test!

Stoppen met roken?

Wilt u hulp bij het stoppen met roken? Uw zorgverzekering vergoedt het ‘Stoppen-met-roken’ programma voor een groot deel. De praktijkverpleegkundige is geregistreerd ‘Stop-roken-begeleider/coach’ en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister ‘Stop Roken’. Maak een afspraak met haar om de aanpak te bespreken.