Physician assistant – Huisartsenpraktijk de Tsjasker – Witmarsum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Tsjasker

Huisartsenpraktijk De Tsjasker bevindt zich op de Tsjasker 9 te Witmarsum en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedeisende zorg terecht bij de Dokterswacht Friesland: 0900 1127112 (€ 0,10 per minuut)

Huisartsenpraktijk de Tsjasker
De Tsjasker 9 8748 DV Witmarsum

Physician assistant

Marian Niemarkt

Physician assistant in de huisartsenpraktijk de Tsjasker
Naast de bekende gezichten in de huisartsenpraktijk zoals de doktersassistente, de praktijkverpleegkundige en de huisarts is nu ook Marian Niemarkt aanwezig als physician assistant.


Wat houdt deze nieuwe functie precies in?
Een physician assistant is een hulpverlener op HBO Master- niveau die in staat is bepaalde medische en organisatorische taken van (huis)artsen over te nemen. Dit op een dusdanige wijze dat de kwaliteit van de zorg in stand blijft. Deze taakverschuiving heeft als doel de gezondheidszorg beter te organiseren.


Taakverlichting huisarts
De inzet in de huisartsenpraktijk van een physician assistant draagt bij aan taakverlichting van de huisarts en de kwaliteit en continuïteit van zorg. Voor de huisartsenpraktijk betekent dit dat de physician assistant flexibel inzetbaar is. Zij werkt altijd onder supervisie van een huisarts en functioneert binnen de afspraken met het huisartsenteam.

Waarom een Engelse naam voor een beroep in Nederland?
In landen als de Verenigde Staten en Engeland bestaat deze functie al sinds het midden van de jaren 60 en wordt de physician assistant ingezet in zowel de huisartsenzorg als in de ziekenhuizen. Sinds het einde van de jaren 90 kennen we in Nederland deze functie ook, echter er bestaat nog geen eenduidige Nederlandse naam voor.